Harporna

Vidar

Vidar är son till Odin och kan riva itu en varg med sina bara händer!  Stark i liten format...

Vår minsta harpa, med ett säreget utseende, Vidar lämpar sig väl för lajvspel och medeltidsevenemang.
Knäharpa med 22 nylonsträngar
Klanglåda i massiv valnötsträ, locket i finsk björkplywood.
3 oktaver
Vikt 5 kg
Stämnyckel medföljer

Halvtonsklaffar tillkommer.

Färdigbyggd  Sek 8820
Byggsats     Sek  6950

Beställningsvara.

 Brage

line

Brage

är skaldekonstens Gud. Han har många barn med sin hustru Idun, och dessutom räknas alla poeter och sångare som Brages adoptivbarn. Han är alltid på gott humör, talar hela tiden i vers, och, som många poeter och skalder gillar han att supa friskt och sjunga högt!

Den lilla festprissen Brage passar överallt! Kan lätt tas med till ”sessions”, medeltidsmarknader eller varför inte till favoritutsiktspunkten…
Lägger man till att Brage kan fås i 2 olika träslag, körsbär eller valnöt samt med antingen nylon eller metallsträngar, så har man en riktigt liten glädjestråle till kameleont!
Brage kan ställas på ett lämpligt bord för att kunna spelas på, men ännu bekvämare är att köpa våra ”knäben” till honom i en matchande färg.

Färdigbyggd   Sek 10244
Byggsats       Sek  8375

BeställningsvaraBrage

Lyssna på Brage Nylonsträngad
Lyssna på Brage Metallsträngad
Nylonsträngad Version
Körsbärs- eller valnötsträ                 
26 strängar, nylon
31/2 oktaver, F - c              
Vikt 5 kg
Metallsträngad version
Körsbärs- eller valnötsträ
26 strängar, metall
31/2 oktaver, F - c
Vikt 5 kg

L-formad stämnyckel medföljer.
Halvtonsklaffar ej inkluderade

line

Robyn

En liten utlänning vid festen!

Robyn har en mycket lättviktig och enkel konstruktion, och är tänkt som en nybörjarharpa.
Hals i björklaminat, pelaren i lönn, klanglåda i tulpanträ och locket i finsk björkplywood.
29 nylonsträngar
G6 - g2
7 kg
Stämnyckel medföljer
Halvtonsklaffar tillkommer

Färdigbyggd    Sek 10900
Byggsats        Sek  6599

Beställningsvara

 
Brage

line
Freja

är kärlekens gudinna och syster till Frej. Även om hon sägs vara
gift med en vanlig man, bor hon ensam i sitt vackra hus Folkvang.
Hon reser runt i Asgård i en vagn dragen av två jättekatter.

Lämpar sig speciellt bra för tidig musik, även om hon på intet sätt låtsas vara en tidsenlig modell. Vacker, lätt och portabel med en ton som förtrollar...

Körsbär med accenter i valnöt
31 nylon och metallklädda strängar
4+ oktaver, E – a
Vikt 10 kg
Stämnyckel medföljer
Halvtonsklaffar tillkommer

Färdigbyggd   Sek 23 950
Byggsats       Sek 14 163

Beställningsvara
Freja

Lyssna på Freja
line
Balder

den ljusaste och vackraste av asarna - älskad av alla!

Den ultimata folkharpan! Denna lilla skönhet i körsbärsträ uppfyller alla krav som kan ställas på en klaffharpa - fint utseende, underbar klang, lagom register, bärbarhet och, sist men inte minst, ett rimligt pris.
Du kan välja mellan 2 olika nackmodeller på Balder - till samma pris. Balder byggs i körsbärsträ.

Körsbärsträ med valnötsdetaljer
d33 nylon och metallklädda strängar
4+ oktaver, CC – g
Vikt 10 kg
Stämnyckel medföljer

Färdigbyggd   Sek 18 950
Byggsats       Sek 13 450

Beställningsvara
Balder

Lyssna på Balder
line
Idun

är ungdomens gudinna och gift med skaldeguden Brage. Hon tycks också vara Balders syster. Idun är underbart vacker och vaktar de elva gyllene äpplen som asarna äter för att hålla sig evigt unga.

En underbar möbel och ett fint instrument med rund fyllig ton. Passar väldigt väl in i något "finare" sammanhang - till bröllop, i kyrkan, till kammarmusik...

Obs! Harpan på bilden har smyckats med trädetaljer, och lockdekaler, dessa finns inte med som standard!

Finns i körsbärs- eller lönnträ
34 strängar, nylon och metallklädda
Knappt 56 oktaver, CC – a
Vikt 16 kg
Gummiklädd stämnyckel medföljer
Halvtonsklaffar tillkommer

Färdigbyggd   Sek 29 660
Byggsats       Sek 19 829

Beställningsvara
Balder

Lyssna på Idun
line
TILL MENYN (up to menu)
line

The Harps

Vidar

Vidar is son to Odin, and kan rip apart a wolf with his bare hands. Strength in a compact frame...

Our smallest harp with a distinctive appearance that makes it especially suitable for roll-play and early music festivals.
Lap harp with 22 nylon strings.
Soundbox in sold walnut, soundboard in high quality Finnish birch plywood.
3 octaves
5 kg
Tuning key included
Semitone levers extra.

Ready-built  Sek 8820
As a kit       Sek 6950

Orders only

 Brage

   
 

 

line

Brage

is the god of poetry and minstrelsy.  The numerous children that he has together with his wife Idun are outnumbered by the poets and bards that he has adopted.  Brage speaks in verse, is always in the best of humours and, like many poets and bards, is often found in his cups, singing loudly!

Brage is a little party-animal who fits in almost anywhere! With an authentic Irish appearance, Brage comes gladly along for the ride to "sessions", Medieval fairs or under your favourite tree.
Brage is available in cherry or walnut and can be ordered with either nylon or wire strings - in other words a real little chameleon!
Brage kan be balanced on your knee or placed on a suitable table to play, but the easiest and most confortable option is to use our  ”kneebones”  in a matching colour.

Ready-built     Sek 10244
As a kit          Sek 8375

Orders onlyBrage

Listen to Brage Nylon strung
Listen to Brage Wire strung
Nylon strung version
Cherry or walnut                
26 strings, nylon and nylon-wound
31/2 octaves, F - c              
Weight 5 kg
Wire strung version
Cherry or walnut
26 metal strings
31/2 octaves, F - c
Weight 5 kg

L-shaped zither-pin tuning key included.
Levers may be installed at extra cost if required.

line

Robyn

A little foreigner at the party!

Robyn has a really light-weight and simple construction, and is intended to be a beginners' harp.
Neck in birch laminate, piller in maple, soundbox in tuliptree wood and soundboard in high quality Finnish birch plywood
29 nylon strings
G6-g2
7 kg
Tuning key included
Semitone levers extra

Ready built   Sek 10900
As a kit        Sek  6599

Orders only
Brage

line
Freja

is the goddess of love and Frej's sister. Although rumoured to be married to a mortal, she dwells alone  in her house  Folkvang. She travels around Asgård in a carriage drawn by two giant cats.

This harp is particularly suitable for early music, even if she makes no pretence to authenticity. Her delicate appearance belies the surprising volume of sound she can produce. The tone is clear, delicate and reminiscent of a harpsichord
Cherry with walnut accents
31 nylon and metal-wound strings
4+ octaves, E – a
Weight 10 kg
Tuning key included
Levers may be installed at extra cost if required.

Ready-built    Sek 23 950
As a kit         Sek 14 163

Orders only
Freja

Listen to Freja
line
Balder

The brightest and most beautiful of the Nordic gods -   beloved by all!

Balder must be the ultimate folk-harp! This little beauty in cherry-wood meets all the demands one might put on a lever harp - attractive appearance, great tone, sufficient range, portability and, last but not least, a reasonable price.

There are two neck-pillar shapes to choose between.

Cherry with walnuta accents
33 nylon and metal-wound strings
4+ oktaver, CC – g
Weight 10 kg
Tuning key included.
Levers may be installed at extra cost if required.

Ready-built    Sek 18 950
As a kit         Sek 13 450

Orders only
Balder

Listen to Balder
line
Idun

is the goddess of youth and beautiful as the day is long. She is married to Brage, the god of poetry and minstrelsy, and appears to be Balders sister. Idun guards the eleven golden apples eaten by the gods to ensure their eternal youth.

A harp that always impresses and surprises with its beauty and amazing sound . This is a harp that will stand up with grace and pride in any venue - for chamber music, weddings, even for orchestral work - imagine playing Handel's harp concerto in B-flat on this harp!
It has been done!

With a tone that is very rich and full throughout the whole range, Idun is also extremely responsive allowing for exciting dynamic variation.

Note! The harp shown here is decorated with special overlays and decals to further embellish its regal appearance.

You can choose between cherry or maple for Idun.
34 strings, nylon and metal-wound
Just under 5 oktaver, CC – a
Weight 16 kg
Rubber-clad tuning key included.
Levers may be installed at extra cost if required.

Ready-built    Sek 29 660
As a kit         Sek 19 829

Orders only
Balder

Listen to Idun
line
TILL MENYN (up to menu)