Böcker & DVD

FOLK och VÄRLDSMUSIK

The Harp Key
Skotsk musik
24 traditionella stycken för den skotska harpan arrangerad av Alison Kinneard, en av Skottlands ledande folkharpister. Källor och extra information om låtarna. Tips om hur man spelar och placerar autentiska keltiska ornament.
Pris: 190,00 (SEK)

Taigh na Teud (harpstring House)
Trad. skotska låtar
Christine Martin har arrangerat 24 st traditionella skotska stycken för folkharpa på ett tilltalande sätt. Lätta – mellansvåra
Pris: 162,50 (SEK)

Sounding Harps bok 1 - 4
Cáirde na Cruite (Friends of the Irish Harp) har producerat denna serie böcker med traditionell irländsk musik.

Sounding Harps bok 1
Innehåller 33 låtar på lätt till mellansvår svårighetsnivå.
Pris: 162,50 (SEK)

Sounding Harps bok 2
Innehåller 26 låtar på  mellansvår till svår nivå.
Pris: 162,50 (SEK)

Sounding Harps bok 3
Innehåller 20 låtar på relativt hög svårighetsnivå.
Pris: 175,00 (SEK)

Sounding Harps bok 4
Innehåller 38 låtar på mellanhög svårighetsnivå.
Pris: 175,00 (SEK)

Solo Harp
Keltisk och judisk musik
Sunita Stanislow har arrangerat 17 traditionella låtar för folkharpa, 5 av dessa hämtade från den keltiska arvet, och resten från judiska och sefardiska (spansk-judiska) källor. Mellansvåra.
Pris: 160,00 (SEK)

The Northern Folk Harp
Nordisk och keltisk musik
Beth Sankey Kollé bodde 2 år i Norden och har studerat norsk och svensk dansmusik. Denna bok innehåller 25 stycken för folkharpa, från Skandinavien samt den keltiska världen. Inkluderar en del dueter för harpa samt för harpa och flöjt.
Pris: 187,50 (SEK)

Music of Scandinavia
Aryeh Frankfurters arrangemang
Aryeh Frankfurter har uppträtt bl a på Dalhalla i Rättvik samt i samband med Musik vid Sljan. Musiken i den har boken är transkriberad av Verlene Schermer efter 4 av tonsättarens CDn. Innehåller 15 låtar av mellanhög svårighetsgrad.
Pris: 195,00 (SEK)

Harp Tunes vol. 1
25 st låtar i den irländska traditionen skrivna och arrangerade av Michael Rooney
Pris: 150,00 (SEK)

Medieval to Modern vol 11
11 musikstycken från olika länder och epoker, arrangerade för folkharpa av Samuel Milligan. Lätta - medelsvåra.
Pris: 162,50 (SEK)

The Nordic Harp
Erik Ask-Uppmark presenterar här 17 av sina fina arrangemang för folkharpa på nordiska låtar. Medelsvåra.
Pris: 131,25 (SEK)

TIDIG MUSIK

Pieces Anciennes pour Harpe Celtique
Monique Rollin har arrangerat 15 melodier från renässansen för folkharpa. Mellansvåra.
Pris: 150,00 (SEK)

Airs et Danses de la renaissance
18 melodier och danser från renässansen, arrangerade av Elena Polonska. Mellansvåra
Pris: 243,75 (SEK)

Renaissance Musik for the harp
24 mellansvåra - svåra arrangemang av Deborah Friou på musik från renässansen.
Pris: 310,00 (SEK)

Baroque Music for the Harp
70 musikstycken från barockperioden arrangerade för folkharpa av Deborah Friou. Mellansvåra - svåra.
Pris: 260,00 (SEK)

Medieval to Modern vol 1
17 musikstycken från olika tidsepoker, arrangerade för folkharpa av Samuel Milligan.
Mycket trevliga medelsvåra stycken, passar utmärkt i koncertrepertoaren!
Pris: 187,50 (SEK)

Medieval to Modern vol 11
11 musikstycken från olika länder och epoker, arrangerade för folkharpa av Samuel Milligan.
Lätta – medelsvåra
Pris: 162,50 (SEK)

Historical Harp Collection Vol 1 
Sånger och danser från medeltiden och renässansen, arrangerade för solo och group av Nancy Hurrell.
Lätta – medelsvåra
Pris: 195,00 (SEK)

Historical Harp Collection Vol 2 
Sånger och danser från renässansen, arrangerade för solo och group av Nancy Hurrell.
Lätta – medelsvåra
Pris: 195,00 (SEK)

KLASSISKT & MODERNT

Epices pour harpe bok 1
4 moderna musikstycken av Bernard Andrès för alla harpor med namn på olika kryddor. Lätta - medelsvåra.
Pris: 156,25 (SEK)

Rodgers and Hammerstein for the harp
För alla Harpor. Innehåller 19 musikstycken från Sound of Music, Carousel, South Pacific, Flower Drum Song, Oklahoma och The King and I, arrangerade av Deborah Friou. Medelsvåra - svåra..
Pris: 148,75 (SEK)

Classical Selections Book 2 23 classical themes arranged for C-tuned lever harp. Includerar bl a Rhapsody on a theme by Paganini av Rachmaninoff, Theme från Griegs Pianokoncert i A moll och Siciliano av Bach.  Arrangerade av A Bemiss & B Knight. Lätta - medelsvåra.  Pris: 250 (SEK)

LÄROBÖCKER och ÖVNINGAR

Play the Harp Beautifully vol 1
Bra lärobok. Engelsk text
Pamela Bruners serie på 3 läroböcker kommer högt rekommenderade! De innehåller fullt med utmärkta foton som visar handpositioner. Man förväntas ej kunna läsa noter, utan man får lära sig under bokens gång. DVD finns som komplement till de första 2 böckerna
Pris: 395,00 (SEK)

Play the harp Beautifully vol 2
Andra boken i serien av Pamela Bruner
Mycket bra fortsättning på volym 1 . Som vanligt, finns många bra foton som illustrerar handposition.
Dvd finns att köpa som komplettering.
Pris: 410,00 (SEK)

Play the Harp Beautifully vol 3
Tredje boken i serien av Pamela Bruner
Mycket bra fortsättning på volym 1 och 2. Introducerar flera tonarter inklusiv vissa molltonarter, ackompanimangtekniker, hur man vårdar sina händer samt hur man utför effekter som glissandon och flageoletter. Som vanligt, finns många bra foton som illustrerar handposition.
Pris: 410,00 (SEK)

DVD Play the Harp Beautifully
Läromedel
Dubbel Dvd som kompletterar de första 2 böckerna i Pamela Bruners Play the Harp Beautifully läroboksserie. Mycket väl upplagd.
Pris: 450,00 (SEK)

Sightreading for Harp 1
Notläsning på harpa
60 st övningar i att läsa noter på harpa, nybörjare till låg svårighetsgrad. Mycket bra och välupplagda övningar av  Anna Dunwoodie & Lisa Williamson. Bra komplement till andra läroböcker.
Pris: 112,50 (SEK)

Sightreading for Harp 2
Notläsning på harpa 2
50 st övningar, låg till mellan svårighetsgrad.Bra komplement till andra läroböcker.
Fortsättning på bok 1
Pris: 131,25 (SEK)

You Can Teach Yourself Lever Harp
Lärobok + CD
Bok för nybörjare, lär dig att spela folkharpa. Skriven av Beth Kollé och Laura Riley, den här boken fokuserar framför allt på enkla arrangemang på keltiska melodier och sånger. CD medföljer med alla låtarna. På engelska.
Pris: 248,75 (SEK)

Teach Yourself to Play the Folk Harp
Klassisk lär-dig-själv resurs
Skriven av Sylvia Woods, denna bok är nog den mest använd av hoppfully blivande harpister! Mycket grundlig och bra. Många foton och tecknigar över handposition. Notläsning lärs ut under resans gång. Video, cd och dvd finns öckså tillgängliga som komplement till boken.
Pris: 162,50 (SEK)

Beginning the Folk Harp
Lärobok för vuxna
I denna lärobok,av Denise Mayfield. får du hjälp till att spela från noter och gör dina egna ackord och ackompanimang samtidigt som du lär dig speltekniker.
Pris: 140,00 (SEK)

Harp Exercises for Agility and Speed
Fingerövningar
Mycket bra bok av Deborah Friou med 93 sidor fulla med nyttiga övningar och etyder. Finns det någon teknik som behöver övas på, kan du lita på att det finns en lämplig övning i denna skattkammare!
Pris: 258,75 (SEK)

Lever Drill - an approach to those crazy levers!
Klaffövningar
Tips och övningar om hur man kan bli snabb och smidig vid klaffbyten. En uppskattad bok av Denise Grupp-Verbon
Pris: 100,00 (SEK)

Thumbs up!
Nybörjare, pedalharpa
Grundläggande lärobok i harpspel för vuxna. Mycket bra teckningar som visar rätt - och fel - handpositioner. Täcker även ställning, arm- och handpositioner förutom de flesta tekniker som ingår i harpistens repertoar.
Pris: 150,00 (SEK)

Harp for Today - a universal method
Lärobok för vuxna, alla harpor
Mycket gedigen och välgenomtänkt lärobok för vuxna, passar även till de som vill lära sig pedalharpa. Susann McDonald och Linda Wood Rollo är författarna till serien "Harp Olympics" som framför allt vänder sig till barn. Täcker alla grundläggande tekniker, men erbjuder även råd om hur man övar mest effektivt, hur man uppnår bästa klangkvalitet, hur man planerar ett program mm
Rekommenderas högt!      Pris: 420,00 (SEK)

 

line
TILL MENYN (up to menu)
line
Books and Instructional DVDs

FOLK and WORLD MUSIC

The Harp Key
Scottish music
24 traditional pieces for the folk harp arranged by leading Scottish folk harpist Alison Kinneard. Gives sources and additional information about the music, and instruction in how to place and use authentic celtic ornaments.
Price: 190,00 (SEK)

Taigh na Teud (harpstring House)
Trad. Scottish music
Christine Martin has arranged 24 traditional Scottish pieces for folk harp.
Easy - intermediate
Price: 162,50 (SEK)

Sounding Harps bok 1 - 4
Irish music
Cáirde na Cruite (Friends of the Irish Harp) has produced this series of 4 books with collections of traditional Irish music.

Book 1  33 tunes. Easy - intermediate
Price: 162,50 (SEK)

Book 2   26 tunes. Intermediate - advanced
Price: 162,50 (SEK)

Book 3   20 tunes  Advanced intermediate.
Price: 175,00 (SEK)

Book 4   38 tunes. Intermediate
Price: 175,00 (SEK)

Solo Harp
Celtic and Jewish/Sephardic music
Sunita Stanislow has arranged 17 traditional pieces for folk harp, 5 of these are from the Celtic heritage, and the rest come from Jewish and Sephardic (Spanish-Jewish) sources. Intermediate.
Price: 160,00 (SEK)

The Northern Folk Harp
Scandinavian and Celtic music
Beth Sankey Kollé lived in Scandinavia for 2 years and has studied Norwegian and Swedish folk music.
This book contains 25 pieces arranged for folk harp or as duets with a melody instrument.
Price: 187,50 (SEK)

Music of Scandinavia
Aryeh Frankfurters arrangements
Aryeh Frankfurter has performed in Sweden  at Dalhalla in Rättvik and in connection with the music festival Musik vid Siljan. Verlene Schermer has transcribed the pieces in this book from four of the harpist’s CDs. Contains 15 pieces at  intermediate level.
Price: 195,00 (SEK)

Harp Tunes vol. 1
25 pieces in the Irish tradition written and arranged by Michael Rooney.
Advanced intermediate.
Pris: 150,00 (SEK)

The Nordic Harp
Erik Ask-Uppmark presents 17 of his lovely arrangementsof Scandinavian tunes for folkharp. Intermediate.
Pris: 131,25 (SEK)
Price

EARLY MUSIC

Pieces Anciennes pour Harpe Celtique
Monique Rollin has arranged 15 early melodies for folkharp. Intermediate.
Price: 150,00 (SEK)

Airs et Danses de la renaissance
18 melodies and dances  from the renaissance , arranged by Elena Polonska. Intermediate.
Price: 243,75 (SEK)

Renaissance Musik for the harp
24 intermediate - advanced arrangements by Deborah Friou of music from the renaissance.
Price: 310,00 (SEK)

Baroque Music for the Harp
70 pieces from the baroque period arranged for folkharp by Deborah Friou. Intermediate. - advanced.
Price: 260,00 (SEK)

Medieval to Modern vol 1
17 pieces from different eras arranged for folkharp by Samuel Milligan.
Very nice intermediate pieces which are well-placed in the concert repertoire!
Price: 187,50 (SEK)

Medieval to Modern vol 11
11 pieces från different countries and periods arranged for folkharp by Samuel Milligan.
Easy - intermediate
Price: 162,50 (SEK)

CLASSICAL & MODERN

Epices pour harpe book 1
4 modern pieces by Bernard Andrès named after different spices!  For all harps. Easy -intermediate.
Price: 156,25 (SEK)

Rodgers and Hammerstein for the harp
For all harps Contains 19 pieces from Sound of Music, Carousel, South Pacific, Flower Drum Song, Oklahoma and The King and I, arranged by Deborah Friou. Intermediate – advanced..
Price: 148,75 (SEK)

INSTRUCTIONAL BOOKS & EXERCISES

Play the Harp Beautifully
Pamela Bruners series of three books come highly recommended. They are very well structured and are full of great illustrations and photos covering hand positions. You don’t have to be able to read music, this is built into the learning process. The DVD of the same name covers and complements the first two books, and the series is ideal for those who want to – or have to – “go it alone” without a teacher.
Volume 1  The Basics  
Price: 395,00 (SEK)

Volume 2 Advanced Beginners  
Price: 410,00 (SEK)

Volume 3 Low intermediate - intermediate
Price: 410,00 (SEK)

DVD Play the Harp Beautifully
Teaching DVD
Double dvd which komplements the first 2 books in Pamela Bruner’s series of the same name.
Price: 450,00 (SEK)

Sightreading for Harp book 1 and 2
Exercises in sight-reading on the harp, well thought out by New Zealand harpists and teachers Anna Dunwoodie & Lisa Williamson. A good complement to other tutorials.
Book 1 covers beginners, Book 2 up to low intermediate level.
Price: 120,00 (SEK) per book.

You Can Teach Yourself Lever Harp
Book + CD for beginners
Written by Beth Kollé and Laura Riley, dthe focus of this book is primarily on teaching techniques through simple arrangements of caltic melodies and songs. The accompanying CD contains all the tunes.
Price: 248,75 (SEK)

Teach Yourself to Play the Folk Harp
The all-time favourite book for beginning folk-harpists
The harpist and prolific harp author Sylvia Woods has written this classic, which has been used by several generations of beginning harpists. Well balanced with lots of illustrations and photos. Teaches you to read music while you learn the techniques. Cd and dvd are available to complement the book.
Pris: 162,50 (SEK)

Beginning the Folk Harp
Tutorial for adults
Teaches the beginning harpist to read music and covers basic techniques, men also covers how to build chords and make up your own accompaniment.
Price: 140,00 (SEK)

Harp Exercises for Agility and Speed
Finger exercises
A very good book by Deborah Friou containing 93 pages full of great exercises and studies. You can find an exercise for any technique you need in this treasure trove of a book!
Price: 258,75 (SEK)

Lever Drill - an approach to those crazy levers!
Lever exercises
A much appreciated book by Denise Grupp-Verbon
Price: 100,00 (SEK)

Thumbs up!
Beginners, pedal harps
Book for adults covering the basics, with many excellent drawings illustrating correct hand positions Grundläggande
Price: 150,00 (SEK)

Harp for Today - a universal method
Harp tutor for adults, all harps
Susann McDonald och Linda Wood Rollo are the authors of the series "Harp Olympics" which is primarily aimed at children. Covers all basic techniques. Offers also tips on how to practise efficiently, how to attain good tone, how to plan a programme and more.
Highly recommended!!     
Price: 420,00 (SEK)

line
TILL MENYN (up to menu)